بازنگری در شیوه های عکاسی لازمه احیای عکاسی

  • دوشنبه - ۲۹ آذر ۱۳۹۵
  • شاید بتوان گفت که تنها عکسهای واقعی داگروتیپ ها هستند که همچون تابلوهای نقاشی و مجسمه ها یگانه، بی همتا و تکرار نشدنی بودند. به گمانم دلیل جادویی بودنشان هم همین یگانگی و غیرقابل تکثیر شدنشان باشد. (ظاهرا هر چه امکان تکثیر عکسها از نظر فنی ...